Pojat 65 kg (OMA-Rakennus Oy)
1.k 1) Kasperi Karppinen VV - 3) Jacob Caricato HPM 0:4 ypv 0-10 3.47
1.k 5) Vladik Anohins VaSa - 7) Elias Hanhisuanto MuVo 4:0 ypv 10-0 0.28
1.k 2) Kasperi Kauhanen PoWe - 4) Jere Heinonen LA 4:0 ypv 10-0 1.10
Lepo 6) Tomi Loukola YKV
2.k 1) Kasperi Karppinen VV - 5) Vladik Anohins VaSa 5:0 sv 4-2 1.29
2.k 3) Jacob Caricato HPM - 7) Elias Hanhisuanto MuVo 5:0 sv 6-0
2.k 6) Tomi Loukola YKV - 2) Kasperi Kauhanen PoWe 1:4 ypv 2-12 3.51
Lepo 4) Jere Heinonen LA
3.k 3) Jacob Caricato HPM - 5) Vladik Anohins VaSa 5:0 sv 6-0 1.16
Lepo 1) Kasperi Karppinen VV
3.k 4) Jere Heinonen LA - 6) Tomi Loukola YKV 0:5 sv 2-9
Lepo 2) Kasperi Kauhanen PoWe
3.-4. 1) Kasperi Karppinen VV - 6) Tomi Loukola YKV 0:4 ypv 0-10 1.11
1.-2. 3) Jacob Caricato HPM - 2) Kasperi Kauhanen PoWe 1:4 ypv 1-12 1.34