Pojat 71 kg (OMA-Rakennus Oy)
1.k 1) Nikolai Huttunen HPM - 3) Leevi Simojoki YTK 4:0 ypv 10-0 3.15
Lepo 5) Jesper Härkänen YTK
1.k 2) Markus Vittaniemi HaHe - 4) Tim Heininen RV 4:0 ypv 10-0 1.15
Lepo 6) Artturi Sulin HPM
2.k 5) Jesper Härkänen YTK - 1) Nikolai Huttunen HPM 1:3 pv 2-4
Lepo 3) Leevi Simojoki YTK
2.k 6) Artturi Sulin HPM - 2) Markus Vittaniemi HaHe 4:0 ypv 10-0 0.40
Lepo 4) Tim Heininen RV
3.k 3) Leevi Simojoki YTK - 5) Jesper Härkänen YTK 1:3 pv 8-11
Lepo 1) Nikolai Huttunen HPM
3.k 4) Tim Heininen RV - 6) Artturi Sulin HPM 0:4 ypv 0-10
Lepo 2) Markus Vittaniemi HaHe
3.-4. 5) Jesper Härkänen YTK - 2) Markus Vittaniemi HaHe 0:5 louk 0-0 0.00
1.-2. 1) Nikolai Huttunen HPM - 6) Artturi Sulin HPM 0:4 ypv 0-10 1.15