Autetaan Ukrainan painijoita

Huomio kaikki Suomen paini-ihmiset ja painiperheet, nyt on mahdollisuus auttaa. Sota Ukrainassa on jo aiheuttanut valtavan pakolaisvyöryn Puolaan ja muihin läntisiin naapurimaihin. Kaikki merkit viittaavat siihen, että tilanne vain pahenee lähiaikoina. Meillä on useiden eri reittien kautta yhteyksiä Ukrainan paini-ihmisiin ja maansa tilanteen sekä oman turvallisuutensa lisäksi heillä on huoli omaistensa pärjäämisestä. Olemme luvanneet auttaa heitä!

Ilmoittakaa Painiliittoon (info@painiliitto.net) mikäli teillä on mahdollisuus tarjota vieraanvaraisuutta ukrainalaisille paini-ihmisille ja/tai heidän sukulaisilleen. Laittakaa arviota siitä, montako henkilöä pystytte asiallisissa olosuhteissa majoittamaan ja kuinka pitkäksi aikaa? Lähettäkää viestissä yhteystiedot, joista saadaan tarvittaessa lisää informaatiota. Ilmoittakaa myös muusta mahdollisesta avusta, jota voitte tarjota tai järjestää. Me yritämme sitten järjestää niin, että avun tarve ja apu kohtaavat toisensa.

Paini on yhdistävä tekijä!

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X