Kamppailulajien yhdenvertaisuunnitelman seurakysely – vastaa 31.12.2022 mennessä

Vastaa yhdenvertaisuuskyselyyn!

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat tasavertaisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Aina yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu, vaan kynnys osallistua voi olla eri syistä liian korkea.

Kamppailulajiliitot (Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, Nyrkkeily-, Paini- ja Taekwondoliitto) ja Painonnostoliitto ovat laatineet yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman parantaakseen kaikkien mahdollisuuksia harrastaa kamppailulajeja.

Seurakyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisesta seurojen toiminnassa tällä hetkellä ja viimeisen kahden vuoden aikana. Kyselyyn on kutsuttu vastaajiksi harrastajat (yli 16-vuotiaat), valmentajat/ohjaajat/opettajat, seurojen johtohenkilöt (hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt) sekä harrastajien huoltajat. Vastausten perusteella seuroille tullaan tuottamaan työkaluja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi.

Vastaukset kerätään täysin anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa pystytä tunnistamaan. Tuloksia analysoidaan sekä kokonaisuutena että lajikohtaisesti.

Linkki kyselyyn: https://q.surveypal.com/Yhdenvertaisuus–ja-tasa-arvokysely-urheiluseuroille_kamppailulajit_ja_painonnostoliitto-2022

Vastaaminen vie 3-10 minuuttia. Kysely on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Viimeinen vastauspäivä on lauantai 31.12.2022. Välitäthän myös kyselylinkkiä eteenpäin seurassasi, kiitos!

Lisätietoja: Suomen Taekwondoliiton toiminnanjohtaja Tatu Iivanainen (tatu.iivanainen@taekwondo.fi)

*** *** ***

Answer the equality and non-discrimination survey!

According to the principle of non-discrimination all people are equal regardless of their gender, age, ethnic or national origin, nationality, language, religion and belief, opinion, disability, state of health, sexual orientation, or other personal reasons. However, equality isn’t always realized, but the threshold of participation may be too high for different reasons.

Finnish martial arts federations (Aikido, Judo, Karate, Fencing and Pentathlon, Boxing, Wrestling and Taekwondo) and Weightlifting Federation have made a common equality and non-discrimination plan to give everyone a better chance to practice martial arts.

This club survey is meant to collect information on how equality and non-discrimination are realized in Finnish clubs now and within the last two years. All participants (over 16-year-olds), coaches/instructors/teachers, club leaders, and parents of participants are invited to answer the survey.

Answering the survey is completely anonymous. The results will be analyzed all together and discipline-wise.

Link to the survey: https://q.surveypal.com/Yhdenvertaisuus–ja-tasa-arvokysely-urheiluseuroille_kamppailulajit_ja_painonnostoliitto-2022

Answering the survey takes 3 to 10 minutes. You can answer in English, Swedish, or Finnish. The survey will be open until Saturday, December 31st 2022. Please pass this survey on in your club!

More information: Secretary General of the Finnish Taekwondo Federation Tatu Iivanainen (tatu.iivanainen@taekwondo.fi)

Du kan också svara på svenska! Voit vastata myös suomeksi!

 

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X