Kreikkalais-roomalaisen painin sääntötarkennukset 2015 ja vapaapainin sääntöjen modifiointi

Dokumentti PDF-muodossa

Kreikkalais-roomalaisen painin sääntömuutokset 2015 ja vapaapainin sääntöjen modifiointi.

Tarkennukset on päätetty 22.–24.5.2015 UWW:n työvaliokunnan, supervisorien ja kouluttajien kokouksessa Frankfurtissa ja koulutettu S-luokan tuomareille (ex-olympialuokka).

Päivitykset kursivoituna punaisella.

Kreikkalais-roomalainen paini (kaikki ikäluokat):

 • Kaikista sääntöjen vastaisista rikkeistä tuomaristo antaa rikkeen tehneelle painijalle varoituksen (0) ja vastustajalle 2 pistettä. Esim. päällä puskemisesta, lyömisestä/läpsimisestä, kaikista virheistä puolustavalle tai hyökkäävälle painijalle, joissa käytetään jalkaa rikkeen tekemiseen, trikoista repimisestä, sormista vääntämisestä, otteesta kieltäytymisestä, matolta ja matolla pakenemisesta sekä mattoasennossa tehdyistä virheistä päällä ja alla olevalle painijalle yms. Jos hyökkäävä painia tekee virheen käyttäen esim. jalkaansa heittäessään vastustajaansa, häntä huomautetaan siitä ensimmäisen kerran. Mikäli sama toistuu hänelle annetaan varoitus (0) ja vastustajalle 2 pistettä.
 • Laajakaarisesta heitosta matosta tai pystystä suoraan siltatilanteeseen annetaan 5 pistettä.
 • Pystystä tai matosta heitoista suoraan siltaan annetaan 4 pistettä.
 • Pystystä tai matosta heitoista, jotka eivät mene suoraan siltaan (vähempi arvoinen heitto) annetaan 2 pistettä. Laajakaarisesta matosta tai pystystä suoritetusta heitosta, joka ei mene suoraan siltatilanteeseen annetaan heittäjälle 4 pistettä.
 • Matolta ulostyöntämisestä ei anneta pistettä. Matolta ulosastumisesta kamppailutilanteessa annetaan 1 piste kuten aiemminkin.
 • Ei rangaista pistesuoritusta yrittävää painijaa. Jos hyökkäävä painija astuu (yksi jalka) alueelta ulos yrittäessään heittoa onnistumatta liikesuorituksessaan, ei vastustajaa hyvitetä pisteellä, vaan ottelu keskeytetään ja ottelua jatketaan keskeltä pystyasennosta. Jos hyökkäävä painija astuu (yksi jalka) alueelta ulos suorittaessaan heittoa, häntä hyvitetään sääntöjen mukaisilla pisteillä (2,4,5 pistettä).

Jos liikettä tekevän painijan molemmat jalat ovat maton ulkopuolella ilman että suoritus ei ole jatkuvaa liikettä, ei heitosta eikä ulosastumisesta anneta pisteitä. Ottelu jatkuu keskeltä.

Jos heitettävä painija astuu ulos matolta ja siten estää (passaa) heittävän painijan suorituksen, annetaan heittoa yrittäneelle painijalle 1 piste ulosastumisesta.

Jos heitettävä painija astuu ulos matolta heittävän painijan suorittaessa onnistunutta liikettä, hyvitetään heittäjää suorituksen arvoisilla pisteillä, päätyi heitto matolle tai maton ulkopuolelle.

Tämä osio koskee myös vapaapainia. Vapaapainissa sääntöjen mukaiset pisteet 1,2,4.

 • Mattopainissa puolustava painija ei saa sulkea (kyynärpäät eivät saa olla kiinni omissa kyljissä eikä saa koskettaa omia polvia). Alla olevan painijan tulee puolustautua kädet levällään. Sormista kiinni ottaminen on ehdottomasti kielletty. Mikäli alla oleva painija ei noudata yllä olevia sääntöjä, mattotuomarin tulee antaa KERRAN voimakas verbaalinen huomautus (esim. Blue OPEN), jos puolustava painija ei välittömästi noudata huomautusta, tuomaristo antaa hänelle varoituksen (0) ja vastustajalle 2 pistettä. Kravattiotteessa puolustava painija voi estää otetta ottamalla kiinni tai työntämällä vastustajan käsistä, ei kuitenkaan sormista.
 • Kaikista vyörytyksistä (myös vyörytyksistä ilman alla olevan siltatilannetta) tekijä saa 2 pistettä. Vyörytysten määrää ei ole rajoitettu. Vyörytettävää (”kyydissä olijaa”) ei hyvitetä yhdellä pisteellä kuten aiemmin vaikka vyöryttäjä suorittaa liikkeen oman selän kautta.( Huom. liike ei saa pysähtyä). Tämä osio koskee myös vapaapainia. Vapaapainissa vyörytyksen lisäksi myös kaikista onnistuneista nilkkalukko (”kipuliike”) ”pyöräyttämisestä” annetaan suorittajalle aina 2 pistettä vaikka vastustaja pyörähtäisi käsien varassa ilman siltatilannetta.
 • Kaikista alle panoista annetaan 2 pistettä tekijälle.

Passiivisuussäännöt kreikkalais-roomalaisessa painissa:

Passiivisesta painista ei enää anneta varoitusta. Jos ei paini kreikkalais-roomalaisen painin ”perusajatuksen” mukaisesti rinta-rintaa vasten, tuomaristo aloittaa passiivisuus-prosessin seuraavasti:

a) Seniorit

 • 1 kerta: Mattotuomari huomauttaa passiivista painijaa äänekkäästi esim. Blue HEAD UP. Ottelua ei keskeytetä. Merkintä ottelupöytäkirjaan v.
 • 2.kerta: Samalle passiiviselle painijalle. Ottelu keskeytetään ja vastustaja saa päättää jatketaanko ottelua matosta vai pystystä. Varoitusta ei anneta. Merkintä ottelupöytäkirjaan P.
 • 3.kerta: Samalle passiiviselle painijalle. Ottelu keskeytetään ja vastustajalle annetaan 1 piste ja vastustaja saa päättää jatketaanko ottelua matosta vai pystystä. Varoitusta ei anneta. Merkintä ottelupöytäkirjaan P ja piste vastustajalle.
 • Seuraavat kerrat: Samalle passiiviselle painijalle. Ottelu keskeytetään ja vastustajalle annetaan 1 piste ja vastustaja saa päättää jatketaanko ottelua matosta vai pystystä. Varoitusta ei anneta. Merkintä ottelupöytäkirjaan P ja piste vastustajalle.

Huomio: Mikäli ottelu on tilanteessa 0-0, on tuomariston hoidettava edellinen prosessi siten, että passiivisemman painijan vastustajalle voidaan antaa 1 piste (3.kerta) viimeistään otteluajassa 4min 30 sek. Tässä tapauksessa ylituomari keskeyttää ottelun ja jokainen tuomari näyttää kantansa. Aktiivisempi painija saa 1 pisteen sekä valita jatketaanko ottelua pystystä vai matosta.

Jos ajassa 4: 30, toisella painijalla on selkeä liikesuoritus menossa, ei ottelua keskeytetä ennen kuin tilanne on ohi. Mikäli tilanteesta ei tule pistesuoritusta, toimitaan kuten edellä.

 

b) Muut ikäluokat (kadetit, juniorit, U-23)

 • Painijoita ei määrätä parterre-asentoon passiivisuuden vuoksi! Mattotuomarin tulee stimuloida passiivista painijaa tavoitteena saada painijat suorittamaan pystystä heittoja.
 • 1 kerta: Mattotuomari kehoittaa passiivista painijaa äänekkäästi esim. Blue HEAD UP. Ottelua ei keskeytetä. Merkintä ottelupöytäkirjaan v
 • 2.kerta: Samalle passiiviselle painijalle. Ottelua ei keskeytetä. Mattotuomari antaa passiivisuushuomautuksen stimuloimalla äänekkäästi esim. RED PASSIV. Varoitusta ei anneta. Merkintä ottelupöytäkirjaan P
 • 3.kerta: Samalle passiiviselle painijalle. Ottelua ei keskeytetä. Mattotuomari antaa passiivisuushuomautuksen stimuloimalla äänekkäästi esim. RED PASSIV, BLUE ONE POINT. Vastustajalle annetaan 1 piste. Varoitusta ei anneta. Merkintä ottelupöytäkirjaan P piste vastustajalle.
 • Tästä eteenpäin joka toisesta samalle painijalle annettavasta passiivisuushuomautuksesta, vastustajaa hyvitetään 1 pisteellä.
 • Passiivisuushuomautusten määrää ottelussa ei ole rajoitettu. Mattotuomari ei keskeytä ottelua antaessaan passiivisuushuomautusta.

Huomio: Mikäli ottelu on tilanteessa 0-0, on tuomariston hoidettava edellinen prosessi siten, että passiivisemman painijan vastustajalle voidaan antaa 1 piste (3.kerta) viimeistään otteluajassa 4min (kadeteilla 3 min). Tässä tapauksessa ylituomari keskeyttää ottelun ja jokainen tuomari näyttää kantansa. Aktiivisempi painija saa 1 pisteen sekä valita jatketaanko ottelua pystystä vai matosta.

Jos ajassa 4: 00 (kadeteilla 3:00), toisella painijalla on selkeä liikesuoritus menossa, ei ottelua keskeytetä ennen kuin tilanne on ohi. Mikäli tilanteesta ei tule pistesuoritusta, toimitaan kuten edellä.

 

OTTELUPÖYTÄKIRJA ESIMERKKI junioreille ja kadeteille:

RED                                                           BLUE

v, P, 1, P, 2, P, P                                         v, P, 1, 0, 1

Aina kun painijalle tulee kaksi P:tä riippumatta pistesuorituksista tai varoituksista, vastustajaa hyvitetään yhdellä pisteellä. Ottelupöytäkirjassa yliviivataan kaksi P:tä ja vastustajalle annetaan 1 piste jne.

 

Mattotuomarin tulee stimuloida passiivisia painijoita käyttämällä äänekkäästi kehoituskomentoja esim. RED CONTACT.

Kun mattotuomari esittää painijalle passiivisuushuomautusta, hän esittää sen nostamalla passiivisen painijan värin osoittaman käden vaakasuoraan asentoon. Jos arvostelu/ylituomari hyväksyy mattotuomarin esityksen nostamalla samanvärisen laikan ylös, niin ensimmäisellä kerralla mattotuomari äänekkäästi ilmoittaa esim. RED PASSIV ja nostaa samalla punaista osoittavan käden kohtisuoraan ylös. Toisella kerralla samalle painijalle (RED) tuomari toimii samoin ja tämän lisäksi, kun hän on laskenut passiivisuutta esittäneen käden alas, hän nostaa sinistä esittävän käden ylös ja ilmoittaa kuuluvasti BLUE ONE POINT.

 

Varoitusta rikkeistä mattotuomari esittää siten, että rikkeen tehneen painijan väriä osoittava käsi nostetaan vaakasuoraan ja samalla toiselle painijalle esitetään toisella kädellä 2 pistettä. Jos arvostelutuomari/ylituomari hyväksyy esityksen, mattotuomari keskeyttää ottelun antaa ”tuomion” ja ilmoittaa rikkeestä painijoille.

         

HUOMIO:

Kaikista rikkeistä mm. sormista vääntämisestä, päällä puskemisesta ja lyömisestä annetaan välittömästi varoitus ja vastustajalle 2 pistettä. Mattotuomarin on heti keskeytettävä ottelu ja puututtava asiaan.

 

Merkintä ottelupöytäkirjaan O ja 2 pistettä vastustajalle. Rikkeen tehnyt painija voidaan tarvittaessa myös välittömästi diskata kilpailusta, jos tuomaristo (ja jury) ovat kaikki samaa mieltä tilanteen vakavuudesta.

 

Varoituksia annetaan myös matolta pakenemisesta ja matolla otteesta kieltäytymisestä (kuten edellä mainittu).

 

Matolta pakeneminen pitää erottaa matolta ulosastumisesta.

 

Erityisesti otteesta kieltäytymisestä kreikkalais-roomalaisessa pystypainissa (sormista vääntämisestä, pää jatkuvasti vastustajan rinnassa, kämmenet vastustajan rintaa tai käsivarsia vasten yms.)

 

Tuomari ensin stimuloi painijaa rikkeestä, jos sama rike toistuu, tuomari antaa varoituksen sekä vastustajalle 2 pistettä. Otteesta kieltäytyminen on rike (ei passiivisuus), josta tuomaristo antaa varoituksia ja vastustajalle 2 pistettä. Merkintä ottelupöytäkirjaan O ja 2 pistettä vastustajalle.

 

Tuomariston tulee erottaa (valmentajien tietää) passiivisuus ja rikkeet. Passiivisuutta on esim. jos ”vahvempi painija” menee otteeseen, mutta ei mattotuomarin kehoitussanoista (esim. RED ACTION) huolimatta yritä edes liikkeitä.

 

HAASTAMINEN KAIKISSA PAINILAJEISSA JA IKÄLUOKISSA

Kilpailun juryllä/supervisoreilla on oikeus katsoa videolta haastaminen, vaikka ottelun tuomaristo olisi ratkaisussaan samaa mieltä. Supervisorien velvollisuus on myös keskeyttää ottelu ja konsultoida tuomariston kanssa, jos ottelussa on tapahtunut suuri tuomarivirhe vaikka haastamista ei olisikaan tehty tai haastaminen on jo käytetty.

 

Haastamisessa lopullisen päätöksen tekee aina painija. Haastamisessa ottelun pysäyttää ylituomari.

Haastaminen on tapahduttava 5 sekunnin aikana, kun pisteet tulevat tulostauluun.

Jos painija saa vastustajan mattoon ja jatkaa välittömästi uusilla pistesuorituksilla, ylituomari antaa ottelun jatkua neutraaliin tilanteeseen asti vaikka haastaminen olisi jo tapahtunut. Mikäli jury toteaa ensimmäisen liikkeen olleen sääntöjen vastainen, ei pisteitä anneta ja haastamisoikeus palautetaan haastajalle. Tässä tapauksessa otteluaikaa siirretään taaksepäin sen ajan verran mitä on kulunut ensimmäisestä liikkeestä ottelun keskeyttämiseen.

Passiivisuudesta ei voi haastaa. Myöskään selätyksestä ei haastetta oteta vastaan, jos ylituomari on sen hyväksynyt.

 

Senioreilla on erilaiset säännöt siksi, ettei niitä haluttu radikaalimmin muuttaa näin lähellä Olympialaisia. Heti vuoden 2016 Rion Olympialaisten jälkeen säännöt tullaan yhdentämään. Eli mattopainiin määrääminen poistetaan myös senioreilta.

2.5.2015 Pertti Vehviläinen

Päivitetty 26.5.2015 Pertti Vehviläinen

Ps. Mikäli kysyttävää sääntömuutoksista tulee, ota yhteys allekirjoittaneeseen.

 

 

Haluatko painia?
 • Suomi
 • English
 • Haluatko painia?

  X

  Menu

  X