Vastuullisuus, antidopingtoiminta ja kilpailumanipulaation vastainen työ

Suomen Painiliitolle vastuullisuus on tärkeä ja toimintaa ohjaava arvo.

Olympiakomitea ja sen jäsenjärjestöt ovat sitoutuneet Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan vuosina 2020 – 2024. Vastuullisuusohjelman viisi pääkohtaa ovat:

– hyvä hallinto
– turvallinen toimintaympäristö
– yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
– ympäristö ja ilmasto
– antidoping

Urheiluyhteisön tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta, jossa toteutuvat seuraavat periaatteet:

– Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.
– Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.
– Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.
– Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan.
– Urheilemme reilusti ja puhtaasti.

Lisätietoa:
Vastuullisuus, Olympiakomitea
Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet

Painiliitto on mukana seuraavissa ohjelmissa ja ohjelmat kattavat myös Painiliiton jäsenseurat ja heidän jäsenensä

ANTIDOPING

Suomen Painiliiton dopingin vastaista työtä ohjaa kulloinkin voimassa oleva ja hyväksytty dopingin vastainen ohjelma.

Suomen Painiliiton reilun kilpailun ohjelma dopingin ja kilpailumanipulaation vastaiseen työhön (hyväksytty 28.2.2023)

Tärkeitä linkkejä:

KILPAILUMANIPULAATIO

Suomen Painiliiton kilpailumanipulaation vastaista työtä ohjaa kulloinkin voimassa oleva ja hyväksytty kilpailumanipulaation vastainen ohjelma.

Suomen Painiliiton reilun kilpailun ohjelma dopingin ja kilpailumanipulaation vastaiseen työhön (hyväksytty 28.2.2023)

Tärkeitä linkkejä:

Yhteystietoja:

  • Suomi
  • English
  • X

    Menu

    X