Jukka Rauhala asettuu ehdokkaaksi Suomen Olympiakomitean puheenjohtajakisaan

alt

Suomen Painiliiton puheenjohtaja Jukka Rauhala on ilmoittanut olevansa lajiliittojen käytettävissä Olympiakomitean puheenjohtajavaalissa 21.11.2012.  

”Minulle on tärkeää, että suomalaiset menestyvät maailmalla, on kyse sitten huippu-urheilusta tai yritysten liiketoiminnasta. Koen, että henkilökohtainen osaamiseni urheilun poluilla on sellaista, että voin tuoda paljon lisäarvoa siihen prosessiin, jolla suomalainen urheilu tavoittelee huippumenestystä, kertoo Rauhala ilmoituksensa taustoista.”

Jukka Rauhala – painin olympiapronssimitalistina ja kansakouluikäisestä lukion kuuden laudaturin ja Otaniemen TKK:n Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinnon kautta kansainvälisille areenoille kasvaneena entisenä huippu-urheilijana – on hyvä esimerkki henkilöstä, joka voi väittää ymmärtävänsä hyvin, mitä  urheilijan polku käytännössä tarkoittaa – oli sitten kyse painin 70- ja 80-luvun menestystarinoista tai niistä haasteista, joita suomalainen lasten- ja nuorten kilpailutoiminta 90-luvulta aina tähän päivään asti  on kohdannut ja tulee myös jatkossa kohtaamaan.

Jukka voi myös väittää ymmärtävänsä perheen ja vanhempien tuen merkityksen ja samalla ne haasteet ja sudenkuopat, jotka vanhempien liiallinen innostus ja päämäärätietoisuus kivikkoisella tiellä kohti kunnian kenttiä saattaa tuoda.

Tätä ymmärrystä on syntynyt sekä Jukan omien lasten monivuotisen jääkiekko- ja taitoluisteluharrastusten kautta että Jukan omien vanhempien ja erityisesti isän arvokkaaan valmentajaroolin kautta.

Perheen ja vanhempien tukea huippu-urheilun kovaan maailmaan ei tule, ellei se maailma myös anna mahdollisten mitalien ohella hyviä eväitä elämään urheilu-uran aikana – ja erityisesti sen jälkeen.

Tätä näkemystä ja osaamista täydentää myös Jukan aktiivinen monivuotinen rooli Espoon Urheilijoiden painitoiminnan käynnistämisessä – yhdessä Jouni Ilomäen, Jaakko Talvitien ja Ilpo Seppälän kanssa.

Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Intohimo, voittamisen tahto ja onnistumisen elämykset syntyvät ja lähtevät nuoresta urheilijasta itsestään. Elämyksiä ei synny, ellei mahdollisuuksia siihen tarjota ja  opita tekemään työtä unelmien ja tavoitteiden saavuttamisen eteen.

Usein menestys edellyttää myös olosuhteita, joissa on vaihtoehtoja.  Vaihtoehtoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden yrittää uudelleen, uuden lajin ja uusien mahdollisuuksien parissa.

Vuodesta 1989 lähtien Jukka on arkityöhönsä liittyviä ulkomaan komennuksia lukuun ottamatta toiminut urheilujärjestötoiminnassa.

Tänään Jukka on Suomen Painiliiton, Kuortaneen Urheiluopistosäätiön sekä Kilpa- ja Huippu-urheilun Tutkimuskeskussäätiön  hallituksen puheenjohtaja.

Kuten useimmat meistä tietävät, Jukka on myös Suomen Olympiakomitean hallituksen jäsen. Tämän roolin kautta hän on läheltä seurannut huippu-urheilun muutosryhmän työtä ja sen tuloksia.

Tänään Jukka työskentelee pörssiyhtiö Technopolis Oyj:ssä johtoryhmän jäsenenä ja Technopoliksen palveluliiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Jukka aloitti Technopolis –ryhmässä Technopolis Ventures Oy:n toimitusjohtajana vuonna 2010 integroimalla Technopolis Ventures Oy:n toiminnot Technopolis Oyj:hin. Technopolis kasvuhakuisena pörssiyhtiönä tarjoaa asiakkailleen joustavia toimintaympäristöjä yhdistämällä liiketoimintaa ja sen kasvua tukevat palvelut nykyaikaisiin tiloihin.  

Hyviä esimerkkejä näistä kasvuyritysten liiketoimintaa tukevista palveluista ovat muun muassa suomalaisten isojen pörssiyhtiöiden kanssa käynnistetyt uusia kasvuyrityksiä synnyttävät Technopolis Innovation Mill-palvelut sekä kasvuyritysten kv. rahoituksen hankintaa helpottavat Technopolis Money Talks –Matchmaking -tapahtumat.

Näistä lisätietoa mm. sivuilta

http://www.tekes.fi/fi/community/Uutiset/404/Uutinen/1325?name=Innovation+Mill+hankkeeseen+mukaan+joukko+suomalaisia+porssiyrityksia ja

http://www.technopolisonline.com/index/107?eventId=225

Jukalla on vahva kokemus sekä kasvuyritysten pääomasijoitustoiminnasta että tietotekniikan ja palveluliiketoiminnan toimialoilta.

Vuosina 2002-2009 hän työskenteli tanskalaisessa Nordic Venture Partners -pääomasijoitusyhtiössä ja oli myös kyseisen NVP-yhtiön pääosakas ja hallituksen puheenjohtaja. NVP  syntyi vuonna 2004 Jukan ja muiden yhtiön johdon jäsenten ostettua Danske Bank’ilta pankin Venture Capital-toiminnot ja toimintaan liittyvien noin 200 mEUR VC-rahastojen hallinnointioikeudet ja velvollisuudet. Vuonna 2005 NVP:n hallinnoitavia rahastoja täydennettiin uudella 120 mEUR rahastolla.

Pääomasijoitustoiminnan seurauksena Jukka sijoitti yli kymmeneen pääasiallisesti tietotekniikka-alan yritykseen ja toimi lähes 20 kasvuyrityksen hallituksessa Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa sekä itä- että länsirannikolla.

Vuoden 2008 jälkeen NVP on keskittynyt nykyisen yritysportfolionsa hallintaan keskittämällä samalla koko operatiivinen toimintansa Tukholmasta ja Helsingistä Kööpenhaminaan. Samalla pääosin Ruotsista ja Suomesta lähtöisin oleviin yhtiöihin tehtävistä sijoituksista vastaavana General Partnerina Jukka irrottautui NVP:n operatiivisesta toiminnasta keväällä 2009.

Pääomasijoitustoiminnan lisäksi Jukalla on 18 vuoden kokemus  liiketoiminnan johtotehtävistä Hewlett-Packardin ja Nokia Networksin johtotehtävissä sekä liikkeenjohdon konsultoinnista McKinsey & Company’n palveluksessa. 

Tänään Jukka toimii hallituksen jäsenenä tai hallituksen puheenjohtajana myös muutamassa suomalaisessa kasvuvaiheen yrityksessä. Näistä hyvänä esimerkkinä suomalaisen harmaan talouden torjuntanyrkki – Suomen Tilaajavastuu Oy.

Vapaa-ajan ongelmia ei ole ja jos niitä syntyy, ratkeavat ne nopeasti kuntosalilla, golf-kentällä tai vesillä veneillen.

Urheiluruutu 7.10.2012 (10.08 ->)

Jukan CV

Yhteistiedot

Jukka Rauhala

040 519 0643

jukka.rauhala@kolumbus.fi

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X