Painiliitolle OKM:n avustusta ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi lajiliitoille erityistukea koronan liikunta- ja urheilutoiminnalle aiheuttamien haittojen korjaamiseksi. Hankehaku suunnattiin ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen kehittämiseen, jotta lajeilla olisi edellytykset kehittää jäsenseurojen toimijoiden osaamista sekä rekrytoida uusia toimijoita.

Suomen Painiliitolle myönnettiin 90 000 € tukea vuoden 2023 loppuun saakka ulottuvaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena on ottaa merkittävä kehitysaskel ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen organisoimisessa sekä toteuttamisessa. Hankkeeseen haetaan päätoimista työntekijää, jonka tehtävänä on mm. rakentaa koulutusten sisältöjä, organisoida ja toteuttaa koulutustoimintaa sekä kouluttaa aluekouluttajia. Eli kovan tason urheilun ammattilaiselle on töitä tarjolla!

Lisätietoja: Järjestöpäällikkö Antti Pekkala (050 345 0446, antti.pekkala(at)painiliitto.net)

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X