Sääntö- ja kilpailuvaliokunta tiedottaa

Käyttäytyminen kilpailu- ja leiritapahtumissa

Todettiin, että kilpailu-ja leiritapahtumissa on ehdottomasti noudatettava käyttäytymistä koskevia Painiliiton, Valon ja ADT:n sääntöjä.

Maajoukkuetehtävissä vastuu on ensisijaisesti valmentajilla, jotka tekevät tapahtumista raportin Painiliittoon.

Suomessa järjestettävien kilpailujen raportointivastuu on kilpailujen valvojalla

Ulkomaille suuntautuvien seurajoukkueiden kilpailu- ja leiritapahtumiin tulee anoa sääntöjen mukaisesi lupa sääntö-ja kilpailuvaliokunnalta hyvissä ajoin.

Anomuksiin on aina nimettävä vastuuhenkilö sekä myöskin joukkueen tuomari(t), jotka ovat mukana tapahtumissa. Kilpailun tai leirin jälkeen vastuuhenkilön on lähetettävä viikon sisällä raportti tapahtumasta Painiliittoon.

Tuomariaktiivisuus ja sen ylläpitäminen ja parantaminen

Valiokunta suosittaa kilpailujen järjestäjille, että järjestäjät ottavat kaksinkertaisen osallistumismaksun, mikäli kisoihin painijan/painijoita lähettävällä seuralla ei ole mukana kisoihin tuomaria. ”Ylimääräinen” osallistumismaksu kohdennetaan kisoissa olevien tuomarien kulukorvauksiin.

Tuomareilta ja seuroilta toivotaan aktiivisuutta. Päätettiin, että alle 10 kilpailua vuodessa käyneiden tuomarien luokat voidaan pudottaa valiokunnan käsittelyn jälkeen. Kansallinen III-luokka säilyy, jos tuomarilisenssi on maksettu.

Suosituksia tuomareille:

– 0 – 8 kisaa (minimi kisamäärä)
– 8 – 15 kisaa (minimi / suositus)
– yli 15 kisaa käyneet ovat SM- ja KLL-paineihin valittavien tuomareiden listoilla.

Alueiden tuomarikouluttajat pyrkivät lisäämään ja tarjoamaan tuomarikoulutusta. Lisäksi he esittävät sääntö- ja kilpailuvaliokunnalle (valiokunta tekee lopulliset päätökset) oman alueensa tuomareista listan kansallisiin arvokilpailuihin valittavista tuomareista seuraavan aikatalun mukaan:

– 1.1. – 30.6. järjestettäviin kilpailuihin edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä ja
– 1.7. – 31.12. järjestettäviin kilpailuihin kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Terveisin

Ilmo Pilli
valiokunnan puheenjohtaja

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X