Seuran toiminta ja vuositilasto jäsenistä 2011

Painiseuran / -jaoston toimintaan osallistuvat

Seuralyhenne

henkilöt miespainijat naispainijat

Aloittelijat / nassikat

Pojat / tytöt (alle 17 v.)

Juniorit (alle 20 v.)

Seniorit

Veteraanit / kuntopainijat

Valmentajat / ohjaajat

Johtokunta

Vanhemmat / talkooporukka / kannatusjäsenet

Toimintaan osallistuvat yhteensä

 

Valmennustoiminta
Onko muuttunut? Jos on niin miten?

 

Kilpailutoiminta Järjestettyjen kilpailujen lukumäärä


Kansainväliset kilpailut

Kansalliset kilpailut

Alue-/seuraottelut

Jäsentenväliset


Seuran kansallisen tai kansainvälisen tuomarilisenssin omaavat henkilöt (otathan huomioon, että seura saa jokaisesta em. lisenssin maksaneesta tuomarista yhden toimintapisteen):

Seuran kansallisen tai kansainvälisen ottelujärjestäjälisenssin omaavat henkilöt (otathan huomioon, että seura saa jokaisesta em. lisenssin maksaneesta ottelunjärjestäjästä yhden toimintapisteen):

Koulutustoiminta
Mihin (esim. tuomari-, ottelujärjestäjä-, valmennuskoulutusta), minkä tasoiseen ja kuka seurastanne on osallistunut koulutuksiin?

Muu toiminta
Mitä muuta urheilutoimintaa seura järjesti vuonna 2011? (Esim. kuntopainia, painiesittelyjä kouluissa/päiväkodeissa, leirejä)

Ilmoittajan sähköpostiosoite

  • Suomi
  • English
  • X

    Menu

    X