Seurasiirrot 1.1.2017

Seurasiirto

Siirtyminen edustamaan toista seuraa tapahtuu kalenterivuosittain.

Seurasiirtoa haluavan painijan on toimitettava siirtoanomuksensa joulukuun 1. päivään mennessä edustamalleen seuralle ja Painiliitolle. Mikäli vanha seura ei ilmoita joulukuun 15. päivään mennessä mahdollisesta esteestä Painiliittoon, hyväksyy Liitto edustusoikeuden siirtymisen vuoden alusta lukien.

Jos seura eroaa Painiliitosta tai lopettaa toimintansa, on painijalla oikeus siirtyä heti edustamaan uutta seuraa.

Anomuksesta Painiliitto voi erityissyistä, kuten asuinpaikkakunnan vaihtuessa, myöntää seurasiirron myös kesken kalenterivuoden. Tällöin anomukseen on aina liitettävä entisen seuran suostumus sekä uuden seuran lausunto. Lisäksi seurasiirrosta peritään liiton hinnaston mukainen käsittelymaksu.

Vapaamuotoiset anomukset voi lähettää sähköpostitse joko merja.lintala(at)wb-sivut.fi/painiliitto tai info(at)wb-sivut.fi/painiliitto.

Saapuneet seurasiirtoanomukset (14.11.2016)

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X