Seurasiirrot anottava 1.12. mennessä

Vapaamuotoinen anomus seurasiirrosta on lähetettävä 1.12.2013 mennessä Painiliittoon Merjalle (merja.lintala(at)wb-sivut.fi/painiliitto) tai postitse osoitteeseen Suomen Painiliitto, Radiokatu 20, 00240 Helsinki.

Mikäli on kysyttävää asian suhteen, niin ota yhteyttä.

Säännöissä sanotaan seurasiirroista näin:

”Siirtyminen edustamaan toista seuraa tapahtuu kalenterivuosittain.

Seurasiirtoa haluavan painijan on toimitettava siirtoanomuksensa joulukuun 1. päivään mennessä edustamalleen seuralle ja Painiliitolle. Mikäli vanha seura ei ilmoita joulukuun 15. päivään mennessä mahdollisesta esteestä Painiliittoon, hyväksyy Liitto edustusoikeuden siirtymisen vuoden alusta.

Jos seura eroaa Painiliitosta tai lopettaa toimintansa, on painijalla oikeus heti siirtyä edustamaan uutta seuraa.

Anomuksesta Painiliitto voi erityissyistä, kuten asuinpaikkakunnan vaihtuessa, myöntää seurasiirron myös kesken kalenterivuoden. Tällöin on anomukseen liitettävä aina entisen seuran suostumus ja uuden seuran lausunto. Lisäksi seuransiirrosta peritään liiton hinnaston mukainen käsittelymaksu.”

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X