Seuratoiminnan kehittämistuki – hakuaika 11.11. – 16.12.2016

Seuratuki haettavissa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistämiseen

OKM logo

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia

uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Lyhyt info seuratuesta

Miten avustusta haetaan?

Seuratukea haetaan kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää sähköisen hakemuksen Seuraverkossa osoitteessa www.seuraverkko.fi.
Toisessa vaiheessa hakija tallentaa sähköisessä ympäristössä tekemänsä hakemuksen pdf-tiedostona, tulostaa hakemuksen, allekirjoittaa sen (seuran viralliset nimenkirjoittajat) ja postittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitteeseen: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Toisen vaiheen paperilomakkeen/ hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset. Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (yhdistysrekisteriote). Mitään muita papereita/liitteitä ei saa liittää paperiseen hakemukseen mukaan.

Sähköinen haku päättyy 16.12.2016 klo 16.15. Tämän jälkeen hakemusta ei voi enää tehdä Seuraverkossa, eikä tulostaa paperisena.
Hakemus katsotaan ajoissa jätetyksi silloin, kun se on tallennettu sähköiseksi hakemukseksi sähköisessä järjestelmässä (Seuraverkko). Hakemisen toinen vaihe eli kirjallinen hakemusosa tulee postittaa ministeriöön viipymättä siten, että siinä näkyy viimeistään viimeisen hakupäivän leima 16.12.2016.
Vastuu hakemuksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä on lähettäjällä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen. Hakemus on hyväksytty ajoissa saapuneeksi silloin, kun hakemus on sekä Seuraverkossa, että paperina opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa mainittujen aika- ja päivämäärien mukaisesti.

Seuraverkosta (www.seuratuki.fi) löytyvät nämä samat hakuohjeet sekä oma ohjeistuksensa sähköiseen hakutekniikkaan. Hakija saa Seuraverkko-sivuille mentyään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Seuraverkkoon. Tunnukset ovat hakijan käytössä muissakin Seuraverkon palveluissa/hauissa, joten käyttäjätunnukset kannattaa säilyttää tallessa.

Seurat, jotka saivat seuratukea 2016 kaksivuotiseen hankkeeseen, tekevät toisen vuoden hankehakemuksensa yhteydessä lyhyen raportoinnin hankkeen käynnistymisestä. Tämä on Seuraverkossa omana kohtana ”Raportointilomake”.

Lisätietoja OKM:n sivuilta:http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi

 

Lisätietoja:
– ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377,
– hallinnollinen avustaja Päivi Wathén, puh. 0295 330 341
Sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

– seurakehittäjä Antti Pekkala, puh. 050 345 0446, antti.pekkala@painiliitto.net
– asiantuntija Timo Pahkala, puh. 040 354 2530, timo.pahkala@kymli.fi

Aluejärjestöt järjestävät Seuratuki-infoja, tutkikaa oman aluejärjestönne sivuja ja ottakaa osaa tilaisuuksiin!

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X