SM-kilpailut 2023 – tarkennukset

SM-2023 tarkennukset (pdf)

U15 pojat ja tytöt, kr.room. ja vapaapaini

U15 SM-kilpailuihin saa osallistua enintään kyseisenä vuonna 15 vuotta täyttävä kilpailija. Alaikärajaa ei ole määritelty. Painijan kilpailuihin ilmoittavan seuran edellytetään arvioivan, onko kilpailija riittävä fyysisesti ja taidollisesti osallistumaan ko. kilpailuihin.

U15 SM-kilpailuiden sarjat ovat:
Pojat: 34–38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75 ja 85 kg
Tytöt: 29–33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62 ja 66 kg

U17 pojat ja tytöt, kr.room. ja vapaapaini

U17 SM-kilpailuihin saa osallistua enintään kyseisenä vuonna 17 vuotta täyttävä kilpailija. Alaikärajaa ei ole. Painijan kilpailuihin ilmoittavan seuran edellytetään arvioivan, onko
kilpailija riittävä fyysisesti ja taidollisesti osallistumaan ko. kilpailuihin.

U17 SM-kilpailuiden sarjat ovat:
Pojat: 41–45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 ja 110 kg
Tytöt: 36–40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 ja 73 kg

U20 miehet ja naiset, kr.room. ja vapaapaini

U20 SM-kilpailuihin saa osallistua enintään kyseisenä vuonna 20 vuotta täyttävä kilpailija. Alaikäraja on 16 vuotta (kilpailijan tulee täyttää samana vuonna 16 vuotta). U17 lisenssillä osallistuvalta kilpailijalta vaaditaan valmentajan ja huoltajan kirjallinen lupa.

U20 SM-kilpailuiden sarjat ovat:

Kreikkalais-roomalainen paini:
Miehet: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ja 130 kg

Vapaapaini:
Miehet: 57, 61, 65, 70, 79, 86, 97 ja 125 kg
Naiset: 50, 53, 57, 62, 68 ja 76 kg

Seniorit (Yleinen sarja) miehet ja naiset, kr.room. ja vapaapaini

Alaikäraja on 16 vuotta (kilpailijan tulee täyttää samana vuonna 16 vuotta). Alaikäiseltä kilpailijalta (kilpailupäivään mennessä alle 18-vuotias) vaaditaan valmentajan ja huoltajan kirjallinen lupa. Veteraanilisenssillä on oikeus osallistua kilpailuun.

Seniorien SM-kilpailuiden sarjat ovat:

Kreikkalais-roomalainen paini:
Miehet: 60, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ja 130 kg

Vapaapaini:
Miehet: 61, 65, 70, 74, 79, 86, 97 ja 125 kg
Naiset: 50, 53, 57, 62, 68 ja 76 kg

Yleissääntönä SM-kilpailut painitaan A-/B-lohkojärjestelmällä, kun kilpailijoita sarjassa on kuusi (6) tai enemmän. Lohkojen voittavat menevät kultaotteluun, lohkojen kakkoset pronssiotteluun, molempien lohkojen kolmannet sijoitetaan jaetulle viidennelle sijalle.

HUOMIO POIKKEUS! Lohkovaiheen jälkeen on kr. room. aikuisten SM-kisoissa semifinaalikierros, jossa A1 ja B2 sekä B1 ja A2 ottelevat kultaotteluun pääsystä. Semifinaalin hävinneet kohtaavat pronssiottelussa. Jos kilpailijoiden määrä sarjassa on VIISI (5) tai vähemmän, painitaan sarja Nordic -menetelmällä (kaikki kaikkia vastaan) UWW sääntöjen mukaan.

Punnitus
Kaikissa SM-kilpailuissa punnitus suoritetaan UWW:n sääntöjen mukaisesti jokaisena kilpailu- päivänä. Kilpailuvaliokunta voi myöntää poikkeuksia, mikäli perustelut ovat riittävät. Kilpailukutsussa on mainittava punnitusaika (-ajat).

Arvonta
SM-kilpailuissa osallistujat nostavat arvan punnituksen yhteydessä. Painijat sijoitetaan
ottelukaavioon arpanumeron mukaisessa järjestyksessä.

HUOM! Miesten kr.room. SM-kilpailuissa on käytössä kilpailijoiden rankingsijoittelu.
Kaikki kilpailijat nostavat arpanumeron. Valmennusjohto ”rankkaa” jokaisesta sarjasta kaksi
painijaa. A-/B-lohkokaaviossa rankatuista painijoista pienemmän arpanumeron nostanut
sijoitetaan A-lohkon ensimmäiseksi painijaksi, isomman arpanumeron nostanut sijoitetaan B-lohkon ensimmäiseksi painijaksi. Muut painijat sijoitetaan lohkoihin arpanumeron mukaisessa järjestyksessä. Nordic-kaaviossa rankatut painijat sijoitetaan siten, että kohtaavat viimeisellä
kierroksella.

Palkintojärjestys
Kotimaisissa kilpailuissa (mukaan lukien SM-kilpailut) jaetaan vain yksi pronssimitali sarjaa kohden.

SM-kilpailuissa sarjoissa, joissa on painijoita kuusi tai enemmän, viides sija on jaettu. Sijasta seitsemän eteenpäin sijoitus määräytyy saavutettujen pisteiden mukaan. Nordic-sarjoissa noudatetaan voimassa olevaa UWW sääntöä.

Ottelujen videointi
Kaikissa SM-kilpailuissa vaaditaan videot jokaiselle matolle tuomariston käyttöön. Videotarkastus suoritetaan UWW:n sääntöjen mukaisesti haastamistilanteessa (challenge). SM-kilpailuista tulee järjestäjien hoitaa livestream-lähetykset jokaiselta matolta.

EDUSTUS JA KILPAILUSÄÄNNÖT

Kilpailukelpoisuus
Painija on kilpailukelpoinen Painiliiton ja sen jäsenseuran järjestämissä kilpailuissa, jos hän on Painiliiton jäsenseuran jäsen ja täyttää UWW:n, KOK:n, Suomen Olympiakomitean, SUEK:n ja Painiliiton ehdot ja hänellä on voimassa oleva painilisenssi.

Seuraedustus
Painija voi olla jäsen useammassa seurassa, mutta painissa hän edustaa vain yhtä seuraa kerrallaan.

Ilmoittautuminen kilpailuihin
Painija voi osallistua kilpailuihin ainoastaan oman seuransa ilmoittamana. Kilpailuihin hyväksytään ilmoittautuminen sähköpostitse vähintään kahdeksan (8) vuorokautta ennen kilpailuja. Jälki-ilmoittautuminen hyväksytään 24 tuntia ennen kilpailua (kilpailut alkavat ensimmäisellä punnituksella). Jälki-ilmoittautumisesta peritään Painiliiton hallituksen vuosittain vahvistama korotettu ilmoittautumismaksu. Ilmoittautuminen tulee tehdä sekä liittoon että kilpailujärjestäjälle. SM-kilpailuissa ilmoittautumisaikaa on noudatettava ehdottomasti, mutta muissa kilpailuissa kilpailujen järjestäjä voi hyväksyä muitakin ilmoittautumistapoja ja -aikoja.

Kilpailulisenssi
Jokaisella Painiliiton kilpailukalenteriin merkittyihin kilpailuihin osallistuvalla painijalla on oltava voimassa oleva ja ikäryhmän mukainen kilpailulisenssi. Painijan seura on velvollinen varmistamaan, että kilpailuun ilmoitetulla painijalla on voimassa oleva lisenssi. Kilpailujen järjestäjä on velvollinen valvomaan, että ilman lisenssiä ei osallistuta kilpailuun. Kilpailulisenssin voimassaolon voi tarkastaa Suomisport -järjestelmästä ja sieltä voi myös lunastaa lisenssin mihin vuorokauden aikaan hyvänsä.

Ilmoittautumis- ja osanottomaksut
SM-kilpailuihin ilmoitetuista painijoista on kilpailujen järjestäjälle maksettava liiton vahvistama ilmoittautumismaksu. Maksu koskee myös seurojen ilmoittamia huoltajia, joiden lukumäärän järjestäjä voi rajoittaa yhteen alkavaa viittä painijaa kohti.

Kilpailu- ja leirimatkat SM-kilpailujen kanssa samaan aikaan
Seniorien SM-painien aikana ei (pääsääntöisesti) myönnetä lupaa seniori- ja juniori-ikäisille painijoille. Nuorten ikäluokissa SM-painien aikana ei myönnetä lupaa kyseiseen ikäluokkaan kuuluville painijoille, joilla on sopiva sarja SM-paineissa. Kuitenkin jos seura anoo lupaa yllä mainituista ohjeista poiketen, tulee tuossa vaiheessa esittää hyväksyttävät perusteet.

Ulkomaalaisen painijan osallistuminen kilpailuihin Suomessa
Ulkomaalainen painija voi osallistua Suomessa järjestettävään kilpailuun ensisijaisesti oman
liittonsa ilmoittamana. Suomessa asuva ulkomaalainen voi edustaa kansallisissa kilpailuissa Painiliiton jäsenseuraa.

Ulkomaalaisen painijan osallistuminen SM-kilpailuihin:

 • painijan on oltava Suomen Painiliiton alaisen seuran jäsen
 • painijalla on oltava voimassa oleva Suomen kilpailulisenssi
 • painija asuu turvapaikanhakijana tai maahanmuuttajana tilapäisesti tai vakituisesti Suomessa tai hänellä on muu virallinen lupa oleskeluun Suomessa.
 • painija, jolla on Suomen ja jonkun muun maan passi voi osallistua SM-kilpailuihin, jos hän edustaa suomalaista seuraa ja hänellä on voimassa oleva suomalainen painilisenssi ilman muita rajoituksia.

Mahdollisissa poikkeustapauksissa päätökset tekee Painiliiton kilpailuvaliokunta.

 

Haluatko painia?
 • Suomi
 • English
 • Haluatko painia?

  X

  Menu

  X