Suomen Painiliitto ry hakee uutta toiminnanjohtajaa ja on nimennyt työryhmän valmistelemaan hakuprosessia

Suomen Painiliiton hallintovaliokunta on nimennyt seuraavat henkilöt työryhmään, joka valmistelee uuden toiminnanjohtajan hakuprosessin.

Työryhmään kuuluvat: hallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka P. Paavola (puheenjohtaja), hallituksen puheenjohtaja Tuomo Karila, hallituksen 2. varapuheenjohtaja Sarianne Savola, hallituksen jäsen Kirsi Loikas, toimiston edustaja Merja Lintala, alueiden/seurojen edustaja Jouko Salmela ja Suomen Urheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola. Työryhmä tulee esittämään hallitukselle syksyllä 2020 mahdolliset ehdokkaat hallitukselle, joka tekee varsinaisen valinnan.

Lisätiedot: Pekka P. Paavola, pekka.p.paavola@tampere.fi tai puh. 050 554 5831

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X