Valiokunnat 2022

Hallintovaliokunta
Sarianne Savola, pj
Pekka Paavola
Michael Lyyski
Pasi Sarkkinen
Antti Pekkala

Valmennusvaliokunta
Marko Korpela, pj
Juha Virtanen, 1. vpj
Michael Lyyski, 2. vpj
Juha Lappalainen
Marko Yli-Hannuksela
Niko Kettunen
Jarkko Ala-Huikku
Ville Pasanen
Veli-Karri Suominen
Tiina Ylinen
Ville Lehtikangas
Pasi Huhtala
Antti Pekkala, sihteeri
Pasi Sarkkinen (SPL:n huippu-urheiluvastaava)

Seurapalveluvaliokunta
Jouko Salmela, pj
Ville Liisanantti
Pasi Sarkkinen
Aluepäälliköt

Kilpailuvaliokunta
Stevo Petrovic, pj
Mika Vuori, vpj
Jari Erkkola
Joonas Hietala
Jali Kuronen
Pertti Vehviläinen
Pasi Sarkkinen/Antti Pekkala

Lääkintä- ja antidopingvaliokunta
Kaarlo Simojoki, pj
Mika Lehto
Rolle Rantala
Antti Pekkala

Markkinointivaliokunta
Janne Kettumäki, pj
Kaarlo Simojoki, vpj
Pasi Sarkkinen
Antti Pekkala

Kurinpitovaliokunta
Matias Savola, pj
Karri Toivola
Ilpo Seppälä

Rantapainityöryhmä
Hannu Kiminkinen, pj
Sarianne Savola
Pertti Vehviläinen
Antti Pekkala, sihteeri

Valiokuntia täydennetään tammikuun aikana.

Valiokuntien tehtävät ja vastuualueet 2022

  • Suomi
  • English
  • X

    Menu

    X