Valiokunnat 2023

Valiokuntien tehtävät ja vastuut 2023

Hallintovaliokunta
Sarianne Savola, pj
Michael Lyyski
Pekka Paavola
Pasi Sarkkinen
Antti Pekkala

Huomionosoitustyöryhmä (kuuluu hallintovaliokunnan alle)
Mika Vuori, pj
Pekka Paavola
Pertti Vehviläinen
Antti Pekkala

Valmennusvaliokunta
Marko Korpela, pj
Juha Virtanen
Michael Lyyski
Jarkko Ala-Huikku
Pasi Huhtala
Niko Kettunen
Juha Lappalainen
Ville Lehtikangas
Ville Pasanen
Veli-Karri Suominen
Marko Yli-Hannuksela
Pasi Sarkkinen

Seurapalveluvaliokunta
Jouko Salmela, pj
Ville Liisanantti
Pasi Sarkkinen
Ville Heino
Aluepäälliköt

Kilpailuvaliokunta
Mika Vuori, pj
Jari Erkkola
Joonas Hietala
Jali Kuronen
Stevo Petrovic
Pertti Vehviläinen
Pasi Sarkkinen/Antti Pekkala

Lääkintä- ja antidopingvaliokunta
Kaarlo Simojoki, pj
Mika Lehto
Rolle Rantala
Antti Pekkala

Markkinointivaliokunta
Janne Kettumäki, pj
Jussi Lehtinen
Kaarlo Simojoki
Pasi Sarkkinen
Antti Pekkala

Kurinpitovaliokunta
Matias Savola, pj
Ilpo Seppälä
Karri Toivola

Rantapainityöryhmä
Hannu Kiminkinen, pj
Esa Ilkka
Sarianne Savola
Pertti Vehviläinen
Antti Pekkala, sihteeri

Valiokuntia täydennetään sitä mukaa kun ne ovat järjestäytyneet.

  • Suomi
  • English
  • X

    Menu

    X