Valiokunnat tiedottavat

KILPAILU-JA SÄÄNTÖVALIOKUNNAN TIEDOTE

Ilmoittautuminen ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin on FILA:n sääntöjen mukaan aina tehtävä Painiliiton toimesta. Osallistumislupa ulkomaisiin kilpailuihin on anottava riittävän ajoissa, jotta Liitto ehtii käsitellä anomuksen ennen ilmoittautumista.

Ulkomailla järjestettäviin FILA:n turnauksiin, joihin osallistuu muita suomalaisia painijoita (yli kolme painijaa) kuin liiton nimeämä joukkue on osallistuvien seurojen huolehdittava, että FILA:n sääntöjen mukaisesti mukana on oltava kansainvälinen tuomari, jonka kustannuksista vastaavat osallistuvat seurat. FILAn sanktio tuomarin puuttumisesta on 2 000 CHF (n. 1 600 euroa.)

FILA:n sääntöjen mukaisesti Painiliitto ei myönnä osallistumisoikeutta kansainvälisiin juniorien ja seniorien kilpailuihin eikä myönnä lupaa järjestää Suomessa kilpailuita, joihin osallistuu enemmän kuin kolme maata ja kisat eivät ole FILA:n kalenterissa.

Vuoden 2011 aikana FILA:n kalenteriturnauksiin osallistuvilla painijoilla tulee olla trikoissa maan lippu ja tunnus sekä painijan nimi.

TIEDOTE LISENSSIJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisenssijärjestelmään on lisätty FILA:n hyväksymille painin ei-olympialajeille uusi G-painilisenssi. G-painilisenssi oikeuttaa kilpailemaan vuoden 2011 aikana Painiliiton alaisissa kansallisissa ei-olympialajien painikilpailuissa. Kilpailuihin voi osallistua G-painilisenssin lisäksi myös J- ja S-painilisensseillä. FILAn kalenterikilpailuissa tarvitaan G-lisenssin lisäksi FILAn lisenssi.

Lisenssin hinta on 40 euroa sisältäen Molski-lehden, ei vakuutusta.

* * * * *

ALUE- JA NUORISOVALIOKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2013

Yleistä
Valiokuntaan nimetään puheenjohtaja liiton hallituksesta sekä erityisasiantuntijoita tuottamaan materiaalia koulutuksesta, valmennuksesta ja markkinoinnista, sekä päättämään linjauksista joita esitetään Painiliiton johtokunnalle.

Nuorisotyöryhmä: Tero Luostarinen, Timo Pahkala, Marko Sillanpää, Petrus Sundell, Harri Vallin, Mika Kivelä, Kari Petrow, Tiina Vainionpää
Non-Olympic -lajien työryhmä : Jari Ilkka, Tero Luostarinen

Aluetyöryhmä: Aluepäälliköt, Tero Luostarinen
– Aluetoiminnan tehtävänä on vahvistaa ja tukea painijoiden ja seurojenkin toimintaa alueella mm. koulutuksen ja aluevalmennuksen suhteen.
– aluepäälliköt nimetään aluetyöryhmään aluevaliokunnalle / liiton toimistolle toimitettujen alueiden toimintasuunnitelmien pohjalta.

Nuorisotyöryhmä: Seuratoiminnan kehittäminen
Valiokunta kartoittaa seuratoiminnan tasoa Suomessa vuoden 2011 aikana. Kartoituksen pohjalta laaditaan perusohjeet seuratoiminnan kehittämiseen painissa 2012 vuoden aikana ladattavaksi painiliiton www-sivuille.
Nuorisotyöryhmä: Seuratoiminnan kehittämistuet
Erityisasiantuntijana Timo Pahkala , tavoitteena nostaa kehittämistukihakemusten määrää n. 15 % vuonna 2011 ja n.30 % vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2010.
Nuorisotyöryhmä: Sinettiseuratoiminta
Erityisasiantuntijana Kari Petrow, tavoitteena 2 kpl juttuja molskiin, sinettiseurasivusto, ohjeistus sinettiseuraksi hakemisesta ja uusi sinettiseura vuoden 2012 maaliskuun loppuun mennessä.
Nuorisotyöryhmä: Nuorisovalmennus
Erityisasiantuntijoina Marko Sillanpää, Petrus Sundell ja Harri Vallin. Suunnitelmallisen harjoittelun turvaaminen ja toteuttaminen vaatii vähintään osapäiväistä valmentajaa joka alueelle.
2 päätavoitetta: Ensimmäisenä päätavoitteena saada vähintään 1 osapäiväinen valmentajavakanssi vuonna 2011 lisää Suomessa ja vähintään yksi täysipäiväinen valmentajavakanssi 2012 vuoden loppuun mennessä Suomessa. Toisena päätavoitteena on saada Filan Master Degrees järjestelmä käyttöön Suomessa 2013 loppuun mennessä. 2011 haetaan pilottiseurat ja pyritään saamaan ohjeet/toimintamalli 2011 loppuun mennessä luotua yhdessä pilottien kanssa jotta toiminta käynnistyy kunnolla 2012 vuoden aikana. Kolmantena tavoitteena on saada joka alueelle nimettyä vastuuvalmentaja nuorille alle 17-vuotiaille molempiin painimuotoihin vuoden 2012 aikana. Jos mahdollista jo syyskaudella 2011. Tässä tehdään yhteistyötä aluepäälliköiden (aluetyöryhmä) kanssa.

Nuorisotyöryhmä: Tytöt ja naiset
Erityisasiantuntijana Tiina Vainionpää
Päätavoitteena alueellisien tyttöpainiryhmittymien tukeminen ( Team Pohjanmaa, Team WTDG ) sekä aikaansaada yhteisleiritys näiden ryhmien välillä 2011.
Vuosien 2011 ja 2012 aikana kartoitetaan saadaanko Itä-Pohjois-Suomeen sekä Lounais-Suomeen/Hämeeseen alueelliset tyttöpainiryhmät perustettua. Jos kiinnostusta on, valiokunta tarkentaa
tavoitetta nais- ja tyttöpainin suhteen.

Nuorisotyöryhmä: Kunto/koulupaini
Erityisasiantuntijana Mika Kivelä
Tavoitteena saada Painiliiton sivuille kuntopaini- ja koulupainisivusto sekä hyvä ohjeistus seuratoimijoille vuoden 2011 aikana.
2011 tavoitteena löytää 4-5 pilottikoulua koulupainiin.
2012 vuonna tavoitteena saada muutama koulu mittelemään koulupainin Suomenmestaruudesta esim. koululiikuntaliiton painitapahtuman yhteydessä.

Nuorisotyöryhmä: Nassikkapaini
Nassikkapainista pyritään tuottamaan ohje-dvd vuoden 2011 aikana, hyödyntäen esim.YLEN karhupainimateriaalia sekä muuta jo valmista materiaalia.
Projektia työstävät kaikki valiokunnan jäsenet yhdessä.

Nuorisotyöryhmä: Koulutus
Erityisasiantuntijoina Marko Sillanpää, Petrus Sundell ja Harri Vallin
Ensisijaisena 2011 vuoden tavoitteena saada koulutuskalenteri liiton www-sivuille valiokunnan toimesta.
Toisena 2011 tavoitteena on saada liiton sivujen valmentajien tietojen yhteyteen myös koulutustaso, esim. merkinnöillä ( N,I,II,III,ammattitutkinto)
Koulutuksia pyritään järjestämään alueellisten kilpailuiden yhteydessä seuraavasti:
a. huoltajakoulutusta , koulutuksen käyneillä oikeus toimia huoltajana Suomen Painiliiton alaisissa kilpailuissa.
b. nassikkaohjaajakoulutusta alueittain aluepäälliköiden koordinoimina, minimissään 1 / vuosi / alue.
c. Painivalmentaja I-tason kurssitettuja ohjaajia lisää alueittain, etenkin alueille joilla on puute ns. ”virallistetuista” kouluttajista sekä korkeamman luokan koulutuksia tarpeen mukaan.
d. Ottelujärjestäjä – ja tuomarikoulutusta tarpeen mukaan aluepäälliköiden koordinoimana.

Non-Olympic lajien työryhmä:
Erityisasiantuntijana Jari Ilkka, tavoitteenaan lähteä kasaamaan Non-Olympic -lajeille oma valiokunta, vuoden 2013 loppuun mennessä. Valiokunta voidaan perustaa jo aiemmin, kuitenkin vuoden 2011 aikana toiminta käynnistetään lukkopainin osalta alue- ja nuorisovaliokunnan alaisuudessa. Kun Non-Olympic -lajien valiokuntaan on tarvittavat henkilöt kasassa, työryhmä erottautuu omaksi valiokunnakseen.

Aluetyöryhmä
Koostuu aluepäälliköistä. Aluepäälliköt laativat alueiden koulutus- ja aluevalmennussuunnitelmat, vastaavat alueleirityksestä, aluevalmentajien rekrytoinnista, sekä alueiden talousarvioista sekä informoinnista painiliiton johtokunnalle, aluevaliokunnan kautta.

Toimintapa
Nuorisovaliokunta kokoontuu sähköposti- ja puhelinkokouksina tarpeen vaatiessa, sekä erityisasiantuntijat koostavat materiaalia itsenäisesti omista erikoisaloistaan.
Koko nuoriso- ja aluevaliokunta kokoontuu naamatusten 2 kertaa vuodessa, ja kokoukset järjestetään muun tapahtuman yhteyteen ( esim. KLL / Poikien SM-kilpailut )
Alue- ja nuorisovaliokunta tiedottaa toiminnastaan avoimesti – ja läpinäkyvästi, sekä valiokunnan päätöspöytäkirjat lähetetään aluepäälliköille ja seuratoimijoille.
Aluetyöryhmä nimeää aluevalmentajan ja/tai aluevalmennustiimi jokaiselle lajimuodolle; kreikkalais-roomalaiseen painiin, vapaapainiin, nassikkapainiin ja naispainiin. Aluevalmennuksessa huomioidaan myös eri ikäryhmien tarpeet. Tavoitteena on saada eri ikäluokille omat aluevalmennusvastaavat. Nimeäjinä aluepäälliköt.
Aluepäälliköiltä kysytään arvioita ja lausuntoja nuorisotyöryhmän päätöksiin , ja ne otetaan päätöksenteossa huomioon.

Tuusulassa 11.3.2011
Alue- ja nuorisovaliokunnan puheenjohtaja
Tero Luostarinen, 044 906 5222 , tero.luostarinen@painiliitto.net

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X