Vastaa yhdenvertaisuuskyselyyn!

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat tasavertaisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Aina yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu, vaan kynnys osallistua voi olla eri syistä liian korkea.

Kamppailulajiliitot (Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, Nyrkkeily-, Paini- ja Taekwondoliitto) ovat laatineet yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman parantaakseen kaikkien mahdollisuuksia harrastaa kamppailulajeja.

Seurakyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisesta kamppailulajiseurojen toiminnassa tällä hetkellä ja viimeisen kahden vuoden aikana. Kyselyyn on kutsuttu vastaajiksi harrastajat (yli 16-vuotiaat), valmentajat/ohjaajat/opettajat, seurojen johtohenkilöt (hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt) sekä harrastajien huoltajat. Vastausten perusteella seuroille tullaan tuottamaan työkaluja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi.

Vastaukset kerätään täysin anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa pystytä tunnistamaan. Tuloksia analysoidaan sekä kokonaisuutena että lajikohtaisesti.

Linkki kyselyyn: https://q.surveypal.com/Yhdenvertaisuus–ja-tasa-arvokysely-urheiluseuroille_kamppailulajit-2020

Vastaaminen vie 3-10 minuuttia. Kysely on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Viimeinen vastauspäivä on sunnuntai 30.9.2020. Välitäthän myös kyselylinkkiä eteenpäin seurassasi, kiitos!

Lisätietoja: Suomen Taekwondoliiton toiminnanjohtaja Tatu Iivanainen (tatu.iivanainen@taekwondo.fi)

*** *** ***

Answer the equality and non-discrimination survey!

According to the principle of non-discrimination all people are equal regardless of their gender, age, ethnic or national origin, nationality, language, religion and belief, opinion, disability, state of health, sexual orientation, or other personal reasons. However, equality isn’t always realized, but the threshold of participation may be too high for different reasons.

Finnish martial arts federations (Aikido, Judo, Karate, Fencing and Pentathlon, Boxing, Wrestling and Taekwondo) have made a common equality and non-discrimination plan to give everyone a better chance to practice martial arts.

This club survey is meant to collect information on how equality and non-discrimination are realized in Finnish martial arts clubs now and within the last two years. All participants (over 16-year-olds), coaches/instructors/teachers, club leaders, and parents of participants are invited to answer the survey.

Answering the survey is completely anonymous. The results will be analyzed all together and discipline-wise.

Link to the survey: https://q.surveypal.com/Yhdenvertaisuus–ja-tasa-arvokysely-urheiluseuroille_kamppailulajit-2020

Answering the survey takes 3 to 10 minutes. You can answer in English, Swedish, or Finnish. The survey will be open until Sunday, September 30th 2020. Please pass this survey on in your club!

More information: Secretary General of the Finnish Taekwondo Federation Tatu Iivanainen (tatu.iivanainen@taekwondo.fi)

Du kan också svara på svenska!

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X