Painiliiton syyskokous 4.12.2021 klo 15 Ilmajoella – toimintasuunnitelma hyväksytty ja henkilövalinnat tehty

Suomen Painiliiton syyskokous pidettiin lauantaina 4.12. Ilmajoella.

Kuvassa vasemmalta toiminnanjohtaja Pasi Sarkkinen, kokouksen puheenjohtaja Jaakko Talvitie sekä kokouksen sihteeri Antti Pekkala

Kokokouksessa hyväksyttiin mm. toiminta- ja taloussuunnitelma sekä vahvistettiin jäsenmaksu vuodelle 2022. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kurinpitosäännöt sekä Kamppailulajien ja painonnoston yhteinen ympäristöohjelma 2022-2024.

Kokoukseen osallistui 24 seuraa.

Painiliiton hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2022-2024 erovuoroisista valittiin Michael Lyyski ja Mika Vuori. Uutena hallitukseen valittiin Ville Liisanantti.

***

Suomen Painiliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 4.12.2021 klo 15.00 Ilmajoen lukiolla. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 14.30.

Kokouskutsu

Valtakirja

Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasäännöt (PRH ennakkotarkastanut)

Kurinpitomääräykset

Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhteinen ympäristöohjelma 2022-2024

Hallitusehdokkaat 4.12.2021 (tilanne 4.12.)

Syyskokouksessa valitaan kolme hallituksen jäsentä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2022–2024. Erovuorossa ovat Kirsi Loikas, Michael Lyyski ja Mika Vuori.

Toimintasääntöjen mukaisesti pyydämme seuroja lähettämään esityksiä henkilöistä ansioluettelon (CV) kera.

Esitetyt hallitusehdokkaat julkaistaan Painiliiton nettisivulla ja tietoja päivitetään kokoukseen saakka. Sääntöjen mukaan valintaesityksiä voi tehdä myös kokouksen kulun aikana.

Toimintasäännöt:
”Liittokokouksessa jokaisella vähintään kuusi kuukautta liittoon kuuluneella jäsenvelvoitteensa hoitaneella varsinaisena jäsenenä olevalla jäsenseuralla on ääni- ja puheoikeus.

Äänimäärä on pykälässä 6 määrätyn seuraluokittelun mukaisesti seuraava:
– seurat, joilla edellisenä kalenterivuotena on vähintään 120 toimintapistettä, 4 ääntä
– seurat, joilla edellisenä kalenterivuotena on 80–119 toimintapistettä, 3 ääntä
– seurat, joilla edellisenä kalenterivuotena on 40–79 toimintapistettä, 2 ääntä
– seurat, joilla edellisenä kalenterivuotena on vähemmän kuin 40 pistettä, 1 ääni

Kokousedustajalla pitää olla valtakirja edustamaltaan seuralta ja hänen tulee olla ko. seuran jäsen. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä seuraa. Kokousedustaja saa käyttää enintään 20% kokouksen äänimäärästä.

Puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, liiton toimihenkilöillä, kannattavalla jäsenellä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä, mikäli hän ei ole kokouksessa liiton jäsenen kokousedustajana, on kuitenkin puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Tyhjä lippu ei ole annettu ääni. Henkilövaaleissa eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Saman toimielimen jäsenet valitaan samassa vaalissa. Äänestyslippuun on kirjoitettava niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja esitettyjen ehdokkaiden joukosta.”

HUOM! Kokouksen aikana tulee noudattaa hygieniaohjeistuksia. Suosittelemme käyttämään kasvomaskeja, joita on saatavana kokouspaikalla.

** ** **

Lisätietoja:
Pasi Sarkkinen
050 360 0036
pasi.sarkkinen(at)painiliitto.net

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X