Painiliiton syyskokous la 26.11. Jyväskylässä

Suomen Painiliiton syyskokouksessä oli läsnä 34 seuraa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Setälä (IK).

Hallitukseen valittiin Sarianne Savola, Juha Virtanen ja Janne Kettumäki.

Kokouksessa vahvistettiin v. 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä Painiliiton strategia 2023-2026.

** ** **

Suomen Painiliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 26.11.2022 klo 9:00 Jyväskylässä vapaapainin U15 & U20 SM-kisojen yhteydessä. (päivitetty 16.11.2022)

Valtakirjojen tarkastus klo 8:30-9:00.

Kokouskutsu

Liitteet:

Syyskokouksessa valitaan kolme hallituksen jäsentä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2023–2025. Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Sarianne Savola, Janne Kettumäki ja Juha Virtanen.

Toimintasääntöjen mukaisesti pyydämme seuroja lähettämään esityksiä henkilöistä ansioluettelon (CV) kera.

Esitetyt hallitusehdokkaat julkaistaan Painiliiton nettisivulla ja tietoja päivitetään kokoukseen saakka. Sääntöjen mukaan valintaesityksiä voi tehdä myös kokouksen kulun aikana.

Toimintasäännöt:
”Liittokokouksessa jokaisella vähintään kuusi kuukautta liittoon kuuluneella jäsenvelvoitteensa hoitaneella varsinaisena jäsenenä olevalla jäsenseuralla on ääni- ja puheoikeus.

Äänimäärä on pykälässä 6 määrätyn seuraluokittelun mukaisesti seuraava:
– seurat, joilla edellisenä kalenterivuotena on vähintään 120 toimintapistettä, 4 ääntä
– seurat, joilla edellisenä kalenterivuotena on 80–119 toimintapistettä, 3 ääntä
– seurat, joilla edellisenä kalenterivuotena on 40–79 toimintapistettä, 2 ääntä
– seurat, joilla edellisenä kalenterivuotena on vähemmän kuin 40 pistettä, 1 ääni

Kokousedustajalla pitää olla valtakirja edustamaltaan seuralta ja hänen tulee olla ko. seuran jäsen. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä seuraa. Kokousedustaja saa käyttää enintään 20% kokouksen äänimäärästä.

Puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, liiton toimihenkilöillä, kannattavalla jäsenellä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä, mikäli hän ei ole kokouksessa liiton jäsenen kokousedustajana, on kuitenkin puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Tyhjä lippu ei ole annettu ääni. Henkilövaaleissa eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Saman toimielimen jäsenet valitaan samassa vaalissa. Äänestyslippuun on kirjoitettava niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja esitettyjen ehdokkaiden joukosta.”

HUOM! Kokouksen aikana tulee noudattaa hygieniaohjeistuksia.

** ** **

Lisätietoja:
Pasi Sarkkinen
050 360 0036
pasi.sarkkinen(at)painiliitto.net

Haluatko painia?
  • Suomi
  • English
  • Haluatko painia?

    X

    Menu

    X